بیشتر بخوانید

نمایشگاه تخصصی صنعت طیور به تعویق افتاد

بیشتر بخوانید

اعضای محترم هیئت جلسه سیاست گذاری

در تاریخ 1396/3/28 در محل جلسات انجمن جوجه یکروزه

بیشتر بخوانید

جلسه اولین نشست سیاست گذاری نمایشگاه

بیشتر بخوانید

برگزاری نشست ها ، کارگاه ها ، همایش ها

بیشتر بخوانید

افزایش کیفی با حضور مسئولین و تشکلهای فعال در این صنعت

بیشتر بخوانید

حمایت از تولیدات ملی در سال اقتصاد مقاومتی

بیشتر بخوانید

رویکرد های این رویداد

بیشتر بخوانید

نمایشگاه طیور با استقبال بی نظیر فعالین صنعت روبرو شد!

نمایشگاه طیور با استقبال بی نظیر فعالین صنعت روبرو شد!

بیشتر بخوانید

برگزاری اولین جلسه بررسی موضوعات نماشگاه در دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی

اولین جلسه بررسی موضوعات برگزاری نماشگاه در دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.