اعضای محترم هیئت جلسه سیاست گذاری

اولین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه با اعضا زیر تشکیل شد :

جناب آقای رضا ترکاشوند از اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 

جناب آقای علی صابری از انجمن زنجیره های تولید گوشت مرغ

جناب آقای سید فرزاد طلاکش از انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار

جناب آقای سید علی حسینی از سایت خبری و اطلاع رسانی ITP News 

جناب آقای حبیب رهبر صفا از شرکت سان صفا 

جناب آقای هادی خوشبخت از موسسه مطبوعاتی دامپزشک 

جناب آقای فریبرز مهدی آبکناری کارشناس دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای طه الله وردی زاده دبیر اجرایی نمایشگاه تخصصی طیور

جناب آقای علی اکبر قدیریان از انجمن وارد کنندگان دارو و مواد بیولوژیک

جناب آقای غلاعلی فارغی از انجمن جوجه یکروزه

جناب آقای سعید اصغری فرد از انجمن جوجه یکروزه

جناب آقای کمالی از اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی