حمایت از تولیدات ملی در سال اقتصاد مقاومتی

با توجه به ظرفیت بسیار زیاد موجود در صنعت مرغداری کشور و لزوم توجه به تولیدات غذایی در اقتصاد مقاومتی ، نخستین رویداد تخصصی صنعت طیور کشور با هدف حمایت از تولیدات ملی ، توسعه دانش محور صنعت مرغداری و دست یابی به سازوکار عملیاتی در مدیریت بازار مرغ در مصلای امام خمینی (ره)تهران برگزار میگردد.