نمایشگاه تخصصی صنعت طیور به تعویق افتاد

 نمایشگاه تخصصی صنعت طیور در تاریخ اعلام شده به دلیل پاره ای از مشکلات صنعت برگزار نخواهد شد و به تاریخ دیگری موکول گشت که متعاقبا اعلام خواهد شد.