نمایشگاه طیور با استقبال بی نظیر فعالین صنعت روبرو شد!

نمایشگاه طیور با استقبال بی نظیر فعالین صنعت روبرو شد!

همان طور که پیش بینی می شد ، تنها یک هفته پس از شروع اطلاع رسانی نمایشگاه ، بیش از 40% از فضای اختصاص یافته به تولید کنندگان و بازرگانان فعال در این صنعت واگذار گردیده است.

پیش بین میشود طی هفته های آتی فضای نمایشگاه توسعه یافته و شاهد مشارکت بیشتر فعالین صنعت در نمایشگاه باشیم . 

از علاقه مندان در خواست میشود جهت جانمایی در فضای بهتر ، هرچه سریعتر نسبت به تماس و رزرو غرفه اقدام نمایند. 

خاطر نشان میسازد که، اولویت واگذاری غرفه به زمان قرارداد وابسته میباشد.