اسپانسری

شرایط و امکانات در اختیار گذاشته جهت حامیان مالی نمایشگاه تخصصی طیور :

 • دراختیار گذاشتن یک سالن با ظرفیت 100 نفر به مدت 2 ساعت جهت کارگاه آموزشی
 • درج لوگوی حامی در بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
 • درج لوگوی حامی بر روی استرابورد ها و تابلوهای داخل مجموعه و محوطه مصلای امام خمینی (ره)
 • درج تبلیغ حامی در کنار معرفی نمایشگاه بر روی دیواره های بیرونی و داخل مجموعه مصلای امام خمینی (ره)
 • مصاحبه خبرنگاران صدا و سیما با یکی از مدیران حامی حاضر در غرفه نمایشگاه 
 • اختصاص یک غرفه ویژه جهت حامی مالی در فضای مناسب نمایشگاه 
 • درج لوگوی حامی بر روی تندیس های اهدایی به مشارکت کنندگان در نمایشگاه
 • درج لوگوی حامی بر روی کارت دعوت مهمانان مشارکت کنندگان در نمایشگاه
 • درج لوگوی حامی بر روی پوستر نمایشگاه
 • اختصاص دو صفحه آگهی ویژه در داخل کتاب نمایشگاه
 • قراردادن استندهای تبلیغات حامی و خوش آمدگویی نمایشگاه در ورودی سالن
 • پخش تیزرهای حامی از رادیو نمایشگاه