تسهیلات

جهت غرفه سازی با شرکت مورد تایید ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل فرمایید .

آقای اولاد زاده 09123198602