در رسانه های تخصصی

در این راستا رسانه های تخصصی مارا همراهی و حمایت خواهند کرد .

از جمله ITP news که یکی از بزرگترین سایت های خبری و اطلاع رسانی است.

 آدرس وبسایت : http://www.itpnews.com/ 

 

کانال تلگرام : https://t.me/ITP_ITPNews