زمینه های تخصصی مشارکت

-آزمایشگاه ها ولابراتوارها و تجهیزات دامپزشکی

- تاسیسات و تجهیزات مرغداری ها

- تولید گوشت و تخم مرغ سایر ماکیان

- سردخانه

- اتوماسیون صنعتی مرغداری ها

- هوشمند سازی  مرغداری ها

- کلیه ماشین آلات صنعت طیور

- تولید سیلوهای فلزی ذخیره غلات

- دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، ارگان هاو سایر فعالین صنعت طیور 

-تولید کنندگان تخم مرغ خوراکی

-پرورش دهندگان مرغ گوشتی

-تولید کنندگان جوجه یک روزه تخم گذار

- تولید کنندگان جوجه یک روزه گوشتی

- تولید کنندگان جوجه یک روزه مادر تخم گذار

- تولید کنندگان جوجه یک روزه مادر گوشتی

-تولیدکنندگان دان مرغ

-کشتارگاه های طیور و فرآوری گوشت مرغ و بسته بندی

- مکمل های خوراکی طیور