نشست ها

در حاشیه این نمایشگاه همایش ، نشست های کاربردی ، راهبردی و اقتصادی جهت بهره مندی مخاطبین این رویداد به صورت منظم و متمرکز برگزار خواهد گردید:

 

  • برگزاری نشست تخصصی تجهیز و نوسازی واحد های طیور با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی

 

  • نشست ارائه فناوری های نوین در صنعت طیور با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 

  • نشست مدیران طیور استانها