کارگاه ها

در حاشیه این نمایشگاه  کارگاه های علمی ، کاربردی ، راهبردی و اقتصادی جهت بهره مندی مخاطبین این رویداد به صورت منظم و متمرکز برگزار خواهد گردید:

 

  • برگزاری کارگاه آموزشی کاهش سن وزن کشتار با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی

 

  • برگزاری کارگاه آموزشی راهکار های کنترل آنفولانزای مرغی در  سه گروه های مرغداران ، دامپزشکان ، و عموم مردم با همکاری سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی 

 

  • برگزاری کارگاه آموزشی ارائه فناوری های نوین در صنعت طیور با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 

    • برگزاری کارگاه آموزشی راهکار های کنترل آنفولانزای مرغی در گروه های مرغداران ، دامپزشکان ، و عموم مردم با همکاری سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی

 

  • کارگاه تخصصی آنفولانزا برای دامپزشکان با همکاری سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی